086-21-51981227 [email protected]

एक अलमारिका शेल्फ लेबल (ईएसएल) प्रणाली खरिदहरूमा उत्पादन मूल्य प्रदर्शन गर्न खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रयोग गरिन्छ। जब मूल्य मूल्य एक केन्द्रीय नियन्त्रण सर्भरबाट परिवर्तन भएको हुन्छ, उत्पादन मूल्य स्वत: अद्यावधिक हुन्छ। सामान्यतया, इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले मड्यूल खुदरा ठिकेखोलाको अगाडि किनारामा संलग्न छन्।

इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबलहरू (esls) ईटा र मोर्टार खुद्रा पसलहरूको लागि नयाँ अभिनव र आधुनिक प्रविधि हुन्। अनलाइन प्रतिस्पर्धा को खतरा र अब परिवर्तन भन्दा प्रवृतिहरु संग, तपाइँ लाई जीवित रहन को लागी एस्लो को आवश्यकता छ र नयाँ रिटेल व्यवसाय को अन्त मा प्रवेश गर्दछ।